skip to Main Content
+48 602 248 930 info@radioarts.pl
blaster-decks-reklama

W szybko zmieniającym się świecie radio pozostaje niezmienne… Czy na pewno? Radio to już nie tylko muzyka i słowo. To także coraz częściej obraz oraz z roku na rok coraz więcej danych związanych z nadawanym programem. Wysyłamy je równolegle w wiele miejsc – do koderów RDS, systemów EPG, na stronę internetową. Jednocześnie, rynek narzuca oszczędności  – w rezultacie radiowe studio obsługuje często jedna osoba.

GML to odpowiedź na zmieniające się potrzebny nowoczesnych nadawców. Jeden kompletny system, który jest w stanie nie tylko sprawnie odtwarzać muzykę, ale też zarządzać wszystkimi metadanymi czy nawet obsługiwać kamery w studio.

GML ma wszystkie niezbędne narzędzia do importu, planowania, emisji, nagrywania, eksportu i kontroli nad urządzeniami. GML potrafi wymieniać się dźwiękami i metadanych z innymi programami. Pozwala tworzyć i obrabiać treści wielu osobom na raz, lub – jeżeli zachodzi taka potrzeba – daje możliwość planowania wielu programów radiowych przy pomocy jednej aplikacji obsługiwanej przez jedną osobę. Zmiany widoczne są od razu, bez konieczności odświeżania czy ponownego ładowania playlisty.

Informacje o produkcie

Zawsze aktualny

Odświeżanie bazy i ładowanie playlisty nie jest wymagane. Wszystkie zmiany – począwszy od zmian w pliku, skończywszy na zmianach w konfiguracji każdej aplikacji na dowolnym z komputerów – rozsyłane są po całej sieci w mgnieniu oka. Nie trzeba zamykać i otwierać ponownie aplikacji, nie trzeba szukać płyty CD. W każdym miejscu radia użytkownicy mają dostęp do zawsze aktualnych informacji.

Jeden system

Wszystkie aplikacje wchodzące w skład GML są częścią kompletnego systemu, mają taki sam wygląd i taki sam sposób obsługi. Gdziekolwiek to możliwe, użytkownicy mają do czynienia z takim samym interfejsem programu, dostosowanym do funkcji jakie ma pełnić aplikacja. Skraca to czas nauki przy przesiadce z innego systemu..

Elastyczny system licencyjny

GML nie przywiązuje licencji do ilości komputerów w stacji. Zamiast tego, ma jedną licencję wspólną dla całej stacji. W ramach licencji, stacja ma do dyspozycji określoną liczbę punktów, które „wydaje” uruchamiając wybrane aplikacje na wybranych komputerach. Po zamknięciu danej aplikacji, punkty wracają do puli – można więc je wykorzystać w inny sposób bez konieczności oczekiwania na klucz licencyjny.

Łatwa instalacja

Applikacje można uruchamiać z dysku lokalnego lub sieciowego. Serwer GML jest wyposażony we własny sterownik bazy danych, nie trzeba więc instalować osobnego serwera i driverów na każdym komputerze. Wszystkie zmiany w konfiguracji są rozpoznawane przez wszystkie jednostki natychmiast po ich wykonaniu.

Niezależność sprzętowa

Nie sprzedajemy specjalnych kart dźwiękowych. GML gra poprzez dowolną (stabilną) kartę muzyczną kompatybilną z WDM. Nie sprzedajemy specjalnych serwerów. GML działa na nowoczesnych komputerach  z procesorami (Duo Core, Core 2 Duo, iX) pracującymi pod kontrolą Windows  (XP – tak!, 7, 8, 2003, 2008, 2012). Do obsługi sterowania używamy wybranych kart sterujących GPIO oraz interfejsów TCP/IP.

Odporny i tani w utrzymaniu

Awarie się zdarzają, ale awaria switcha nie powinna powodować ciszy na antenie. Aplikacje emisyjne potrafią pracować bez połączenia z siecią, używając plików z dysku lokalnego. Po przywróceniu połączenia automatycznie zaktualizują cache oraz zawartość radiowej bazy audio. Bazę ma „na własność” tylko serwer – nie ma więc ryzyka, że jedno ze stanowisk ją zablokuje. W przypadku awarii komputera nie ma potrzeby ponownej konfiguracji stanowiska: wszystkie aplikacje klienckie zapisują swoją konfigurację na serwerze. Wystarczy nowemu komputerowi nadać to samo IP, które miał uszkodzony – wszystkiego dowie się od serwera. Głównego lub zapasowego.

Na system GML składają się aplikacje pełniące różne funkcje – od zautomatyzowanego importu plików dźwiękowych po emisję reklam czy serwisów informacyjnych. Sercem systemu jest GML-Server, pośredniczący w wymianie metadanych, plików, ramówek i komunikujący aplikacje GML ze światem zewnętrznym. Pełni też rolę serwera bazodanowego i serwera licencji.

Do konfiguracji całego radiowego ekosystemu służy GML-Manager. Za jego pomocą definiuje się ustawienia podstawowe – ścieżki do plików, formaty przechowywania plików, ustawienia processingu (w GML wbudowany jest pakiet StereoTool). Manager służy także do konfiguracji ramówek czy uczenia systemu jak ma obsługiwać logi z programu do zarządzania muzyką i reklamami.

Do bieżącego tworzenia ramówek emisyjnych służy GML-Planner, połączony z aplikacjami GML-Aimexer, odpowiedzialnymi za import i eksport logów z zewnętrznych programów. Operacje te mogą być automatyzowane.

Ramówki można emitować na dwa sposoby. Do pracy z żywym DJ-em służy aplikacja GML-Blaster. Można ją uzupełnić o GML-Browser, dzięki któremu możliwe jest przeszukiwanie radiowej bazy audio, dodawanie plików do playlisty emisyjnej, odgrywanie dźwięków  z wbudowanej dżinglownicy czy dodatkowych odtwarzaczy. Samego Browsera lub jego lżejszej odmiany – GML-Spotter – można używać na innych stanowiskach do wgrywania i opisywania plików dźwiękowych.

Playlisty, które nie muszą być nadzorowane, można emitować za pomocą aplikacji GML-Player. Uruchomienie kilku tych programów na raz pozwala emitować z jednego komputera kilka playlist równocześnie.

Pliki audio można importować automatycznie przy pomocy aplikacji GML-Linker. Ten sam program potrafi eksportować pliki np. na stronę internetową, „w locie” obrabiając ich dynamikę (Stereo Tool) i kompresując do wybranego formatu.

Serwisy można w łatwy sposób przygotować do emisji z dowolnego miejsca przy pomocy GML-NewsRec. Ich odtworzeniem o czasie zajmie się GML-NewsPlay.

Radiowców hołdujących tradycji ucieszą GML-Carts oraz GML-Replay – odtwarzacze plików, które przypominają w obsłudze MiniDisc.

GML-Server

Centralna część systemu, służącgml-servera łączeniu poszczególnych części GML i pośredniczeniu w wymianie danych pomiędzy nimi. Serwer przechowuje także ramówki i „wpycha” je do aplikacji emisyjnych. Dzięki bazie danych, w którą jest wyposażony, wszystkie zmiany – w opisach plików, ramówkach a nawet konfiguracji systemu – trafiają n
atychmiast do wszystkich podłączonych aplikacji i są na bieżąco aktualizowane. Serwer potrafi także podłączać się do zewnętrznych baz, a dane z nich pozyskane udostępniać swoim aplikacjom.

 

Do uruchomienia GML nie jest wymagana wcześniejsza instalacja bazy danych w rodzaju MSSQL czy Sybase. GML korzysta z własnej bazy, wbudowanej w serwer. Aplikacje, z których korzystają użytkownicy systemu nie wymagają więc żadnych dodatkowych sterowników, aby dostać się do bazy danych – wystarczy im połączenie z serwerem GML.

Serwer dba także od dystrybucję licencji. Każda aplikacja, wchodząca w skład systemu GML „kosztuje” określoną ilość punktów. Punkty te są pobierane z serwera podczas uruchamiania aplikacji i zwracane do niego w momencie jej zamknięcia. Pozwala to na dynamiczną zmianę konfiguracji. Przykładowo, zamykając edytor ramówek w redakcji, uwalniamy punkty, które można przeznaczyć na uruchomienie plenerowej emisji albo… dokończenie pracy nad playlistą w domu.

Kluczowe cechy:

 • Serwer potrafi samodzielnie tworzyć kopie zapasowe
 • Zerwane połączenia TCP/IP pomiędzy klientami a serwerem są przywracane automatycznie
 • Serwer wpuszcza tylko uprzednio określone wcześniej aplikacje na wskazanych komputerach
 • Obsługa do trzech różnych sieci TCP/IP jednocześnie
 • Wsparcie dla zewnętrznych baz danych (GML, Dalet 4.30, Dalet 5.0d, Dalet 5.1d andDalet 5.1e, CoSTAR and PC Radio Express)
 • Ramówki jednej lub wielu stacji są odczytywane z bazy z wyprzedzeniem i wysyłane do aplikacji emisyjnych
 • Przekazywanie (w obie strony) danych z innych aplikacji/urządzeń

GML-Manager

Aplikacja służy do konfiguracji całej instalacji systemu GML w stacji radiowej. Za jej pomocą można dodawać użytkowników, nadawać im uprawnienia, określać dozwolone ścieżki do plików, definiować formaty w jakich przechowywany jest dźwięk oraz nastawy ich obróbki dynamicznej (jako opcję można wykupić licencję Stereo Tool).
Za pomocą GML-Managera tworzy się również siatkę planowania emisji – określa stałe elementy i definiuje miejsca, w których mają być importowane fragmenty playlist muzycznych i ramówek reklamowych przygotowanych w zewnętrznych programacj (jak MusicMaster czy MediCom).

Najważniejsze cechy:

 • Konfiguracja aplikacji klienckich
 • Zarządzanie użytkownikami (wliczając w to wielu administratorów)
 • Zarządzanie grupami użytkowników
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników do kategorii w bazie audio, dostępu do zdefiniowanych stacji radiowych (lub kanałów) oraz dostępu do ramówek dla wybranych godzin programu.
 • Konfiguracja jednej lub większej ilości stacji / kanałów
 • Konfiguracja wielu ścieżek dostępu do plików widocznych w systemie
 • Konfiguracja wielu formatów audio używanych w aplikacjach klienckich
 • Konfiguracja profili do eksportu plików (np. na potrzeby podcastów)
 • Definicja filtrów do importu logów muzycznych i reklamowych
 • Nieograniczona ilość bloków programowych do zdefiniowania, z nieograniczoną ilością elementów w godzinie
 • Możliwość przypisania siatki stworzonej dla jednej stacji do innej stacji
 • Szybka edycja tygodniowej ramówki
 • Możliwość zdefiniowania ramówek specjalnych (np. świątecznych)
 • Porządkowanie bazy audio (np. opróżnianie kosza z nieużywanymi plikami, czyszczenie historii ramówek)

GML-Linker

Aplikacja kliencka służąca do automatycznego importu i eksportu plików audio.

Kluczowe cechy:

 • pobiera pliki muzyczne i pliki reklam ze wskazanych folderów
 • czyta tagi z plików MP3, metadane w formacie BWF z plików MP2, WAV
 • importuje metadane z plików XML
 • normalizuje dźwięk i przycina ciszę na początku i końcu „w locie”
 • obróbka dynamiczna importowanych i eksportowanych plików wtyczką Stereo Tool (opcja)
 • automatyczny eksport zawartości kategorii – pliki audio oraz metadane w osobnych plikach
 • możliwość zdefiniowania własnych formatów audio podczas eksportu – konwersja do MP3, MP2 lub PCM

GML-Aimexer

Aplikacja kliencka, której głównym zadaniem jest import i łączenie z ramówką plików z zewnętrznych programów – do planowania muzyki i reklam.

Kluczowe cechy:

 • Automatyczny import logów ze wskazanych folderów
 • Automatyczne zakładanie w bazie audio nowych rekordów do późniejszego uzupełnienia o pasujący dźwięk – możliwość zaplanowania reklamy, której jeszcze nie ma w bazie
 • Dopasowywanie bloków reklamowych i bloków muzycznych do miejsca w ramówce na podstawie czasu wskazanego w importowanym logu
 • Możliwość ręcznego uruchomienia importu z programu GML-Planner

GML-Spotter

Edytor bazy audio. Pozwala na pracę zdalną, integruje się z większością dostępnych na rynku edytorów audio. Wbudowana szybka wyszukiwarka i wygodny odtwarzacz PFL. Zmiany dokonane w Spotterze widoczne są natychmiast w pozostałych aplikacjach na wszystkich stanowiskach.

GML-Spotter może być również używany do ręcznego importu oraz eksportu plików audio. Dodawane pliki mogą być automatycznie przycinane i normalizowane, jak również obrabiane wtyczką Stereo Tool (dostępną jako opcja).

Kluczowe cechy:

 • Łatwa, intuicyjna obsługa
 • Możliwość dodawania kategorii i podkategorii (zależnie od uprawnień użytkownika)
 • Przenoszenie plików pomiędzy kategoriami (przeciągnij i upuść)
 • Zaawansowany system uprawnień dostępu i edycji danych przez użytkowników
 • Szybkie filtrowanie zawartości i skróty do najczęściej używanych kategorii
 • Szybka wyszukiwarka danych ze wszystkich pól bazy
 • Ujednolicone okno właściwości pliku, wspólne dla wszystkich aplikacji
 • Możliwość dodania pliku do bazy (przeciągnij i upuść)
 • Możliwość nagrania pliku do bazy (wbudowany rejestrator)
 • Istniejące pliki można obrabiać w zewnętrznych edytorach i DAW – po dokonaniu zmian program zapyta, czy zmodyfikowany plik ma zastąpić oryginał czy zostać dodany jako osobny rekord do bazy

Możliwości dodawania, usuwania i edycji wpisów w bazie mają także aplikacje GML-Planner oraz GML-Browser. Spotter jest aplikacją dla użytkowników, którzy nie chcą zajmować ekranu rzeczami niezwiązanymi z opisywaniem i dodawaniem plików.

GML-Planner

gml-plannerŁączy w sobie funkcję przeglądarki bazy audio oraz edytora ramówek. Jedna aplikacja pozwala zarządzać wszystkimi stacjami/kanałami zdefiniowanymi w systemie (zależnie od uprawnień zalogowanego użytkownika). Jak wszystkie składniki systemu GML łączy się z serwerem poprzez TCP/IP, co pozwala pracować także zdalnie – przykładowo nagrywać voicetracki z domu.
Ramówka odświeżana jest w czasie rzeczywistym – po wskazaniu bieżącej daty i godziny, program pokazuje który plik jest aktualnie na antenie, oraz który będzie następny. Pozwala to uniknąć nieporozumień przy aktualizacji ramówki w ostatniej chwili. Planner nie wyświetla na ekranie playlisty dla całego dnia, a jedynie wybraną godzinę – dzięki temu odczyt danych z serwera jest szybszy, a wprowadzone zmiany dotyczą tylko aktualnie edytowanej części ramówki.
Za pomocą Plannera można także nagrywać jak też dodawać i opisywać pliki audio. Mogą być one podczas importu obrabiane (przycinanie ciszy na początku i końcu, poddawane processingowi we wtyczce Stereo Tool)

 • Łatwy w użyciu i przejrzysty edytor ramówek emisyjnych dla jednej lub wielu stacji
 • Zależnie od uprawnień, użytkownik może mieć dostęp do całej ramówki, albo tylko jednej godziny (np. audycje autorskie)
 • Zależnie od uprawnień, użytkownik może przeglądać, dodawać, edytować lub usuwać kategorie i podkategorie w bazie audio
 • Filtry i zakładki pomagają w szybkim dotarciu do plików z wybranych kategorii
 • Szybka wyszukiwarka plików
 • Podsłuch każdego pliku – w ramówce, w bazie oraz w edytorze miksów
 • Okno właściwości pliku jednolite dla całego systemu
 • Kopiowanie bloków, godzin i dni (nawet pomiędzy stacjami)
 • Import szablonów ramówki poprzez GML-Aimexer który może być uruchomiony na innym komputerze
 • Budowanie ramówki ręczne (przeciągnij i upuść) lub automatyczne na podstawie importów
 • Natychmiastowe odświeżenie modyfikowanej ramówki na wszystkich stanowiskach emisyjnych
 • Możliwość ręcznego importu plików (przeciągnij i upuść) oraz nagrywania wbudowanym rejestratorem
 • Processing importowanych / nagrywanych plików (przycinanie ciszy, normalizacja, opcjonalnie Stereo Tool)

GML-Blaster

gml-blasterAplikacja emisyjna, zaprojektowana z myślą o pracy z realizatorem/DJ-em. Odtwarza playlistę wskazanej stacji, jest w stanie także monitorować stan zewnętrznych odtwarzaczy (np. reklam sieciowych).

Kluczowe parametry:

 • Czytelny intuicyjny interfejs
 • Monitorowanie zewnętrznych odtwarzaczy
 • Możliwość monitorowanie stanu mikrofonu, temperatury
 • Możliwość sterowania podłączonymi odtwarzaczami (np. z playlistami reklamowymi) lub dowolnym zewnętrznym urządzeniem poprzez makra
 • Możliwość naprzemiennego grania z dwóch tłumików na konsolecie
 • Emisja z dysku sieciowego lub lokalnych plików (definiowalna wielkość pamięci podręcznej)
 • Możliwość podsłuchu, zamiany kolejności, usunięcia, zgrupowania elementu z innym w trybie ręcznym (zgrupowane elementy są miksowane tak jak w automacie)
 • Automatyczne odświeżanie playlisty
 • Zmiany dokonane przez DJ/realizatora widoczne natychmiast w Plannerze
 • Sterowanie poprzez TCP/IP (Wheatnet-IP, Axia) lub klasyczne GPI/O (obsługiwane są różne interfejsy Adlink, Advantech, Moxa); aplikacja gotowa do obsługi ekranem dotykowym.
 • Przekazywanie danych o aktualnie nadawanych elementach do zewnętrznych aplikacji, serwerów streamingowych i RDS

GML-Browser

browser-kopiaUniwersalna aplikacja, która wspomaga pracę realizatora/DJ-a. Zawiera w sobie narzędzia do edycji bazy audio (dostępne w zależności od uprawnień), odtwarzacze pomocnicze (przydatne do emisji elementów oprawy, jingli, dźwięków reporterskich itp., które nie powinny być umieszczane w głównej playliście), a także edytor miksów oraz wygodną jinglownicę.

Kluczowe cechy:

 • Przeglądarka bazy audio z możliwością edycji i dodawania tak jak w GML-Spotter, GML-Planner (wymaga nadania uprawnień użytkownikowi)
 • Szybki dostęp do ulubionych kategorii (osobne dla każdego użytkownika)
 • Czytelne oznaczenie statusu danego pliku (gotowy do emisji, w obróbce, itd.)
 • Szybkie wyszukiwanie plików i kategorii
 • Łatwe dodawanie wyszukanych plików do głównej playlisty lub odtwarzaczy pomocniczych
 • Łatwe w obsłudze odtwarzacze pomocnicze o funkcjonalności odtwarzaczy CD / MD; z możliwością definiowania punktów cue, loopów, głośności i prędkości odtwarzania
 • Jingle z palety jingli mogą grać pojedynczo, równolegle lub przenikać się
 • PFL na poziomie przeglądarki bazy, odtwarzaczy pomocniczych i jinglownicy
 • Sterowanie poprzez TCP/IP (Wheatnet-IP, Axia) lub klasyczne GPI/O (obsługiwane są różne interfejsy Adlink, Advantech, Moxa)
 • Logowanie pracy odtwarzaczy do osobnego pliku
 • Edycja miksów z głównej playlisty (po powiązaniu Browsera z GML-Blasterem)
 • Możliwość dogrania voicetracków do playlisty

GML Logowanie zdarzeńLogowanie

Wszystkie aplikacje systemu GML Audisi potrafią zapisywać informacje o swoim działaniu do plików tekstowych.

Zależnie od konfiguracji, aplikacje mogą rejestrować:

 • informacje o wykonanych czynnościach (import pliku, emisja pliku itd.)
 • informacje o komunikatach przekazanych lub otrzymanych z pozostałych aplikacji GML
 • informacje o przekazanych / otrzymanych komunikatach z innych programów / urządzeń GPIO
 • ostrzeżenia
 • informacje dla programistów (zbierane jeżeli zachodzi potrzeba zbadania problemu)
 • informacje o czynnościach wykonywanych przez użytkownika (śledzenie aktywności myszy i klawiatury w obrębie danej aplikacji)

Oprócz tego, aplikacje emisyjne potrafią przekazywać dane o aktualnie nadawanych elementach playlisty do aplikacji RDS-Player, osobnych plików tekstowych oraz bezpośrednio do serwerów streamingowych.

Elastyczna licencja

GML Audisi objęty jest elastyczną licencją, która nie zakłada kupowania programu na stanowiska. Każdy z komputerów w stacji może w dowolnym momencie stać się częścią sieci GML, pod warunkiem udzielenia mu dostępu do serwera GML. Serwer GML zajmuje się dystrybucją licencji na poszczególne aplikacje.

Kupując GML, nabywamy określoną liczbę punktów, które są zapisane w licencji serwera. Każda z uruchamianych aplikacji „kosztuje” określoną liczbę punktów. Są one odejmowane od liczby punktów zakupionych z serwerem GML. Wracają do puli w momencie zamknięcia aplikacji, dzięki czemu możliwe jest ponowne uruchomienie tego samego lub innego składnika systemu na innym komputerze. Również wymiana komputera na nowy lub dodawanie kolejnego komputera do sieci nie rodzi dodatkowych problemów natury licencyjnej.

Ile kosztuje standardowa instalacja?

Modułowy charakter programu GML powoduje, że nie ma „standardowych instalacji”. Wyceniając program dla Państwa stacji, zapytamy o to jak Państwo pracują – o ilość stanowisk emisyjnych, produkcyjnych, o to czy chcą Państwo mieć zapasowy serwer i zautomatyzowane importy. Na tej podstawie obliczymy ilość punktów, jakie powinni Państwo mieć w swoim serwerze, aby przystąpić do pracy.

Zniżki

Niezależnie od wyliczonej ceny instalacji, istnieje możliwość uzyskania rabatu, sięgającego nawet 85% w przypadku stacji o ograniczonym budżecie.

 

Zapytaj o cenę!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Nazwa stacji (wymagane)

Chcę otrzymać ofertę cenową na produkt: Audisi GML

Dodatkowe pytania:

Chciałbym otrzymywać e-mailem informacje o nowościach w ofercie Radio Arts

Back To Top