skip to Main Content
+48 602 248 930 info@radioarts.pl

Newsboss jest narzędziem dla radiowego newsroomu. Pozwala na szybkie, bezproblemowe i zautomatyzowane wydawanie serwisów informacyjnych, nagrywanie i edycję dźwięków, przyjmowanie i archiwizację wiadomości oraz organizację pracy dziennikarzy.

Typowy proces tworzenia serwisów informacyjnych składa się z czterech etapów: akwizycja informacji ? redakcja informacji ? tworzenie gotowego serwisu ? prezentacja na antenie

Informacje o produkcie

Informacje agencyjne

Depesze odbierane są przez moduł News Boss Wires, posiadający wbudowane filtry z predefiniowanymi kategoriami dla większości agencji prasowych (PAP, KAI, Reuters, AP, AFP, DPA, Xinhua i wiele innych). W razie potrzeby możliwe jest tworzenie nowych filtrów. Dzięki wsparciu standardu Unicode nie ma problemu nie tylko z polskimi znakami – News Boss przyjmuje i wyświetla depesze pisane cyrylicą lub po chińsku czy japońsku… Dane z agencji mogą trafiać do News Bossa satelitarnie, przez RS232, FTP, TCP/IP czy w postaci plików.

Zdalni korespondenci / reporterzy

Materiały od korespondentów mogą być przesyłane za pomocą „lekkiej” wersji NewsBossa, którą można uruchomić w przeglądarce internetowej. Reporterzy mogą w niej zredagować swoje informacje i dołączyć dźwięki, a następnie przesłać je do redakcji. Mają też możliwość przeglądu i edycji materiałów dostępnych w „dużym” NewsBossie w redakcji.

E-mail

Automatyczny odbiór maili wraz z załącznikami audio pozwala reporterom i zamiejscowym korespondentom zasilać News Bossa informacjami oraz dźwiękami przy użyciu tylko programu pocztowego. Wystarczy, że wyślą wiadomość na redakcyjną skrzynkę, a chwilę później trafi ona do NewsBossa jako jedna z dostępnych do dalszej obróbki depesz.

Audio

NewsBoss potrafi automatycznie pobierać dźwięki podłączone do depesz, jak również te udostępniane bez opisów. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, może pobierać dźwięki również z serwera FTP.

Twitter

Tweety trafiają wprost do okna edytora NewsBossa i tam mogą być sortowane i przeszukiwane jak depesze. Każdy użytkownik programu może śledzić w NewsBossie dowolną ilość kont Twittera.

RSS

NewsBoss posiada wbudowany czytnik kanałów RSS. Podobnie jak w przypadku Twittera, każdy użytkownik może subskrybować dowolną ilość ulubionych kanałów.

WWW

Akwizycji informacji ze stron www służy wbudowana przeglądarka z blokadą wyskakujących okienek i zestawem narzędzi do szybkiego kopiowania tekstu z www do edytora News Bossa (zaznacz-przeciągnij-upuść lub zaznacz-wklej).

Automatyczne nagrywanie

Do automatycznego odbioru dźwięków służy Auto Recorder nagrywający z wielu źródeł i aktywowany zegarem, GPI lub poziomem audio. Przy udziale zewnętrznej hybrydy telefonicznej Auto Recorder pozwala bezobsługowo nagrywać telefony na zasadzie automatycznej sekretarki.

Depesze agencyjne, informacje stworzone przez dziennikarzy, dźwięki, faksy, kanały RSS są skatalogowane w folderach bazy danych.

NewsBoss - edytorDostęp do folderów określa szef newsroomu. Pozwala to zapanować nad bałaganem i ograniczyć wyświetlanie np. informacji kulturalnych dziennikarzom redakcji sportowej.

Wydawca serwisu przeciąga poszczególne elementy do specjalnego folderu tworzącego wydanie wiadomości na daną godzinę czy danego typu. Tam odbywa się dalsza praca na zebranymi wiadomościami, przy czym oryginalne pozostają niezmienione ? edytowana jest treść depesz wyłącznie w danym wydaniu serwisu. Do edytowanych wiadomości można przeciągać dźwięki. Podczas późniejszej prezentacji serwisu we wskazanym tak miejscu pojawi się specjalny odtwarzacz, który pozwoli wyemitować wybrany materiał reporterski.

 

NewsBoss automatycznie zlicza czas wszystkich elementów wchodzących w skład serwisu, biorąc pod uwagę długość plików dźwiękowych wstawionych do serwisu, oraz szybkość, z jaką czyta osoba przygotowująca to wydanie.

NewsBoss - Edytor z brudnopisemWiadomości mogą być automatycznie archiwizowane w osobnym indeksowanym pliku. Zawartość poszczególnych folderów może być samoczynnie usuwana po upływie daty ważności składowanych w nich informacji.

Najważniejsze cechy edytora

 • Szybka i skuteczna wyszukiwarka
 • Układ okna dostosowany do potrzeb użytkownika
 • Kopiuj, wklej, przeciągnij i upuść ? działają wszystkie popularne skróty Windows
 • Przeciągnij i upuść dźwięk wprost do okna edycji wiadomości
 • Przeciągnij i upuść zaznaczone fragmenty stron internetowych (wbudowana przeglądarka), tweetów i kanałów RSS
 • Edycja wielu informacji jednocześnie w osobnych zakładkach
 • Brudnopis
 • Podział ekranu na dwie części, jeżeli zachodzi potrzeba „napisania od nowa”
 • Korekta błędów podczas pisania
 • Zliczanie czasu czytania
 • Nieograniczona liczba plików dźwiękowych dodanych do wiadomości
 • Edycja załączonego dźwięku wprost z edytora tekstowego
 • Skład serwisów informacyjnych metodą „wybierz, przeciągnij, upuść”
 • Bieżąca aktualizacja na wszystkich stanowiskach, także podczas czytania serwisu
 • Eksport do e-Mail, HTML, plików tekstowych
 • Pełna obsługa Unicode.

Redakcja dźwięków do serwisu możliwa jest dzięki edytorowi audio zaprojektowanemu precyzyjnie dla potrzeb newsroomu. Prostota obsługi plus funkcje takie jak: praca z wieloma otwartymi plikami, nagrywanie bezpośrednio do otwartego pliku, dzielenie audio na segmenty, numerowanie segmentów, cztery schowki, normalizacja, audio scrubing, jednokliknięciowy zoom, słuchanie na przyspieszonych obrotach – sprawiają że praca z dźwiękiem moze byś jeszcze szybsza i przy okazji przyjemniejsza.

NewsBoss - edytor jednośladowy

 • Szybki, intuicyjny, precyzyjny
 • Pełna kontrola poziomów i skosów wyciszania
 • Wielopoziomowe cofanie i ponawianie operacji
 • Jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie
 • Dodatkowe okno „surówki”, gdzie można zostawić oryginalny dźwięk i wycinać jego fragmenty do okna edycji
 • Szybkie przeskakiwanie między markerami
 • Unikalny tryb składania ? automatycznie łączy oznaczone markerami fragmenty dźwięku i zapisuje jako nowy plik
 • Zapis komentarza do pliku, opisy widoczne w edytorze informacji
 • Czyta .wav, .mp3, .m4a
 • Zapisuje .wav lub .mp3 w dowolnym formacie.
 • Łatwy import i eksport plików

 

NewsBoss - Drag'n'dropDźwięki można edytować nie opuszczając okna edycji tekstu. Zaznaczone fragmenty materiału dźwiękowego można też przeciągać i upuszczać wprost do edytora tekstu ? NewsBoss automatyczine stworzy z tego fragmentu dodatkowy plik, który posłuży do dalszej obróbki lub prezentacji w serwisie.

 • Przeciągnij i upuść fragment dźwięku do serwisu bez edytowania
 • Dowolny rozmiar i pozycja okna edytora audio
 • Zapis dźwięku do dowolnego folderu NewsBossa ? wspólnego lub konkretnego użytkownika
 • Obróbka dźwięków dostępna z okna edycji tekstu.

 

Do zadań specjalnych służy edytor wielościeżkowy, nauka obsługi którego zajmuje 15 minut a osiągnięcie zamierzonych efektów nie wymaga ukończenia wydziału reżyserii dźwięku na Akademii Muzycznej. Edytor News Bossa po rozkompresowaniu nie kompresuje dźwięku ponownie, dzięki czemu wyeliminowano degradację jakości na kolejnych etapach obróbki.

NewsBoss - Edytor wielośladowy
Edytor wielośladowy:

 • Intuicyjny i łatwy do opanowania
 • Nieograniczona liczba ścieżek
 • Prosty import plików spoza NewsBossa
 • Przeciągnij i upuść wybrany fragment z edytora jednościeżkowego do wielośladu
 • Edycja i miks na tym samym oknie
 • Przyciski wyciszania danej ścieżki i odgrywania solo pozwalają na szybsze odsłuchanie wybranej partii materiału
 • Pełna kontrola nad poziomem każdej ścieżki
 • Łatwo dostępne fade-in, fade-out, crossfade, przyciąganie segmentów, normalizacja i wiele więcej

NewsBoss AutorecorderDo bezobsługowej rejestracji dźwięku służy AutoRecorder.

 • Automatycznie nagrywa nieograniczoną ilość źródeł
 • Pliki mogą być edytowane podczas nagrywania (przydatne podczas dłuższych wydarzeń)
 • Edycja możliwa na wielu stanowiskach jednocześnie
 • Prosty w obsłudze harmonogram nagrań
 • Nagranie można wyzwolić o zadanym czasie, albo na pojawienie się głosu lub sygnału sterującego

newboss-prompter

Prompter NewsBossa: 1) wiadomości, składające się na wydanie serwisu 2) narzędzia i ustawienia użytkownika 3) szybkie przechodzenie pomiędzy wiadomościami 4) materiał dźwiękowy do odtworzenia przez wydawcę 5) podręczna paleta dźwięków (np. oprawa wiadomości) 6) sterowanie odtwarzaczem materiałów dźwiękowych 7) kontrola tekstu - przyspieszanie przewijania, przerzucanie strony i szybka korekta prędkości przewijania tekstu

Prompter News Bossa pozwala na wyeliminowanie papieru i drukarek z newsroomu. Dziennikarz sam otwiera serwis przygotowany na daną godzinę, czyta go z ekranu i wypuszcza dźwięki we właściwych momentach. Do serwisu można wprowadzać zmiany w ostatniej chwili, nawet gdy jest on już czytany. Szybkość przesuwania tekstu, wielkość bloku, kolor tła – wszystko to może być ustawione zgodnie z preferencjami czytającego. Prompter ma też osobne narzędzie do wypuszczania tzw. szpilek i innych elementów oprawy serwisu. Dla tych, który preferują czytanie z kartki stworzono Audio Palettte, czyli ekran, na którym pojawiają się wszystkie dźwięki z danego serwisu ułożone w kolejności i gotowe do wypuszczenia na „machnięcie ręki”.

Prezentacja serwisu na antenie to nie wszystko – News Boss posiada zestaw gotowych narzędzi do kreacji serwisu na stronach www, łącznie z kompresowaniem dźwięków do formatów internetowych. Wydawca może skierować cały serwis radiowy do emisji w internecie lub zaznaczyć tylko informacje, które powinny pojawić się w sieci.

Dowolne treści znajdujące się w NewsBossie mogą zostać rozesłane do filii redakcji w postaci plików tekstowych i audio. Możliwości transmisji jest mnóstwo ? począwszy od portu szeregowego, sprzez sieć lokalną, FTP albo bezpośrednio pomiędzy z NewsBossa w jednym mieście do NewsBossa w innym. Zadania te można dowolnie automatyzować i grupować.

Wybraną wiadomość w każdej chwili można przesłać e-mailem, albo… wrzucić na Twittera.

NewsBoss ma szybką i niezwykle wydajną wyszukiwarkę, oraz system archiwizacji treści, który nie spowalnia pracy z bieżącymi wydarzeniami.

NewsBoss - WyszukiwarkaWyszukiwanie depesz:

 • Przeszukanie tysięcy depesz zajmuje kilka sekund
 • Każda znaleziona fraza jest widoczna na liście oraz jako zaznaczenie w tekście
 • W polu wyszukiwarki można używać także operatorów logicznych (np. OR, AND)

Wyszukiwanie we wszystkich zasobach:

 • Przeszukiwanie w serwisach, depeszach, kanałach RSS i tweetach za jednym podejściem
 • Wyniki można sortować według lokalizacji, czasu wprowadzenia do systemu
 • Wyniki można filtrować według zakresu dat, źródła lub innych parametrów
 • Wyszukiwanie nie spowalnia i nie zawiesza komputera

Archiwizacja:

 • Każde wydanie serwisu automatycznie trafia do archiwum po upływie daty emisji
 • Redakcja określa, czy chce wraz z tekstami archiwizować dźwięki
 • Prosty dostęp do archiwum gwarantuje wyszukiwarka ? znalezione treści są wyświetlane jako lista oraz oznaczane w pasujących do zapytania tekstach
 • Załączone dźwięki można odtwarzać wprost z archiwum
 • Jednym kliknięciem można przywrócić zarchiwizowaną wiadomość i ponownie użyć jej przy tworzeniu serwisu

System operacyjny

Do komputerów, które mają pełnić rolę serwerów NewsBoss, zalecamy Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012 R2 (Windows 7/8/8.1 Professional mogą być używane w newsroomach o wielkości do 5 stanowisk).

Komputery

NewsBoss działa na standardowych współczesnych komputerach klasy PC.

Wymagania sprzętowe

Stacje robocze (dziennikarskie)

Minimalne Zalecane
Procesor Core2 Duo lub lepszy Intel Core i5 lub lepszy
RAM 4GB lub więcej 8GB lub więcej
System operacyjny Windows 7 Professional SP1 Windows 7 Professional 64bit
Windows 7 Enterprise 64bit
Windows 7 Ultimate 64 bit
Windows 8/8.1 Professional 64bit
Windows 8/8.1 Enterprise 64 bit
Przeglądarka Internet Explorer 9 Internet Explorer 10 lub nowszy
Dysk twardy 40GB 160GB lub większy
Monitor 17″ 1024 x 768 20″ 1600 x 900 lub lepszy
Karta sieciowa 100BaseT 100/1000BaseT
Karta audio Dowolna karta kompatybilna z Windows ze sterownikami WDM Auricon 2.2
Digigram VX222/VX442
AudioScience ASI5111/ASI5211.
Sterowniki audio over IP Axia, Wheatstone i Digigram wspierane jako urządzenia WDM.

Serwer NewsBoss

Systemy do 5 stacji roboczych Klient/Serwer powyżej 5 stacji roboczych
Procesor Intel Core 2 Duo lub lepszy Intel Core i7 lub lepszy
RAM 8GB lub więcej 16GB lub więcej
System operacyjny Windows 7/8/8.1 Professional
Windows 7/8/8.1 Enterprise
Windows Server 2008 SP2 lub 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 SP2
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Przeglądarka Internet Explorer 9 lub nowszy Internet Explorer 10 lub nowszy
Dysk twardy 160GB lub więcej – zależnie od ilości przechowywanych dźwięków 500GB lub więcej – zależnie od ilości przechowywanych dźwięków
Monitor 17″ 1024 x 768 17″ 1024 x 768 lub lepszy
Karta sieciowa 100BaseT 100/1000BaseT
Karta audio Dowolna karta kompatybilna z Windows ze sterownikami WDM (o ile planowana jest na tym serwerze rejestracja dźwięku) Dowolna karta kompatybilna z Windows ze sterownikami WDM (o ile planowana jest na tym serwerze rejestracja dźwięku)
Maszyny wirtualne NewsBoss jest w pełni kompatybilny z maszynami wirtualnymi. W sprawie specyfikacji prosimy o kontakt.

Sieć

Zasoby NewsBossa są udostępniane przy użyciu standardowych połączeń TCP/IP.

Małe newsroomy mogą pracować na sieci o prędkości 100Mb/s. Do większych zalecamy użycie kart sieciowych i switcha 1000Mb/s. NewsBoss pracuje bez przeszkód w sieciach VPN.

Back To Top